ยกระดับท่องเที่ยวไทยสู่Tourism Hub ของโลก

Tourism Platform

เพิ่มโอกาสการขายให้ผู้ประกอบการ
ผลักดันแพลตฟอร์มและนวัตกรรมไทย

สนับสนุนและพัฒนา Tourism Platform ของไทย โดย สภอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ จะวาง Big Picture ของระบบและให้ Travel Tech ต่างๆ มาเชื่อมโยงกันให้เกิดBig Impact ทางการตลาดและสร้าง Big Data เพื่อบริหารจัดการด้านกลยุทธอย่างมีประสิทธิภาพ

mersin escort -

mobil seo

-

personel sağlık

mersin escort -

mobil seo

-

personel sağlık

Loading...